VIZIUNEA

„Școala cea mai bună este aceea în care înveți înainte de toate cum să înveți pentru viață”.   N. Iorga

MISIUNEA

          Ne propunem să construim o comunitate de învățare în care elevii, profesorii, părinții, bunicii,  învață să învețe împreună. Credem că, prin crearea unui mediu prietenos, valorizant și care implică „stare de bine”, putem asigura o educație bazată pe dezvoltarea gândirii creative și critice, a inovației și a adaptării la cerințele societății contemporane.

VALORILE ȘCOLII:

Respect, Demnitate, Responsabilitate, Toleranță, Disciplină, Cooperare, Dezvoltare, Calitate și eficiență, Patriotism

  • Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și europene
  • Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori
  • Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale
  • Toleranță – acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității șanselor egale pentru toți
  • Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea autorității
  • Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc.)
  • Dezvoltare - perfecționarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competențelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de
  • Calitate și eficiență - servicii de calitate care să contribuie la creșterea activității instructiv - educative din școală.
  • Patriotism – cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale.

DEVIZA ȘCOLII

„ȘCOALA ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII!”